Om meg

Bildet mitt
Arbeider med kirkelig bistand og organisasjonsutvikling i NMS. Sosialantropolog. Flerkulturell. Gift trebarnsmor. Synspunktene i bloggen er mine egne, og jeg står selv ansvarlig for dem. Jeg setter pris på kommentarer, uenigheter, saklige feil, referanser, eller hilsener i kommentarfeltet.

31. jan. 2012

Fattigdommen dreper kvinner og barn

Strenge abortlover dreper, skriver kommentator Inger Anne Olsen i Aftenposten 31. januar 2012. Det er en sant. Det er sant at mange kvinner og jenter i Afrika dør eller blir skadet i aborter hvert år.
Sammenhengen mellom årsak og virkning er samtidig litt mangelfull i kommentaren. Jeg ønsker å utdype litt når det gjelder uønskede svangerskap og avslutning av disse i Afrika. Mange kvinner, også i Afrika blir uønsket gravid, og noen av dem tar abort, ofte med fatale konsekvenser. 
Statistikken Inger Anne Olsen henviser til på legal og illegal abort i Afrika er samtidig sannsynligvis basert på stipulater. Det eneste man vet med sikkerhet er hvor mange som tar abort legalt i de landene som har legal abortlov.

Jeg ønsker å fortelle to historier om to ulike kvinner, den ene har jeg møtt mens jeg bare har hørt om den andre. 


Ei gift gravid kvinne
På landsbygda i Etiopia bor det ei kvinne som hadde vært gravid seks ganger da jeg møtte henne. Hun var nå gravid for sjuende gang. Hun fortalte meg følgende historie. 
Hun gikk på skolen da mora kom og sa at hun skulle begynne på en annen skole. Hun var interessert i å gå videre på skolen, fortalte hun. Det viste seg at mora hadde lurt henne. Hun skulle klargjøres for ekteskapet, som hun sa. Hun måtte gifte seg, og flytte til en landsby som mangler vei ti av årets 12 måneder pga oversvømmelser. Hun fødte seks barn. To av dem døde før de ble store. Nå ønsket hun ikke flere barn.
Et bistandsprosjekt hadde lært henne og de andre kvinnene i landsbyen om familieplanlegging, og gitt henne p-piller. Dermed var hun litt mindre forsiktig, og ble gravid. Dette er ganske vanlig i Afrika, at kvinnene som får p-piller ikke tar dem korrekt, og blir dermed gravide likevel. Nå grudde hun seg til fødselen. 
Tre uker før jeg kom på besøk hadde landsbyen opplevd et tragisk dødsfall. Ei fødende kvinne fikk ikke barnet ut. Etter noen dager fikk de stablet på beina ei båre for å få henne på sykehus. Men stedet manglet vei. Først døde ungen i magen. Kvinnen døde også før de fikk henne fram til sykehuset. 
Jeg kjente det i magen, og kjente angsten til mi venninne som skulle føde snart. Hva om hun ikke kom seg fram til sykehuset i tide? 
Jeg tror fødselsangsten til afrikanske kvinner er underkommunisert. Med manglende helsetilbud mange steder er det å bli gravid og føde et stort risikoprosjekt. 
Dessuten vokser de økonomiske belastningene med barna. Mens de før arbeidet for maten, skal de idag sendes på skole. Skolen koster, og mat må de ha. Det betyr at det er færre hender til å skaffe husholdet nok mat, og at pengebehovet er større. 

Ei ung jente i Vest-Afrika
Menge ungdommer i Afrika, både gutter og jenter, har foreldre som ønsker å sende dem på skolen, mens de selv ikke har nok penger til å dekke skolepenger, hybel, mat, klær og bøker for barna. Det vil si, de har kanskje såvidt nok til skolepengene og hybelen, men resten er det ikke penger til. Hva gjør så ungdommene? Det offentlige har i liten grad stipender. Tidligere kunne utenlandske organisasjoner betale skolegang, men det gjøres mindre i dag. Du kan håpe på en utenlending eller et familiemedlem med penger, men ellers er situasjonen håpløs. 
Hva gjør de da, disse ungdommene? Jo mange av dem skaffer seg sponsorer. Sponsorene er rike eldre menn og kvinner som ønsker ei ung jente eller gutt som elskerinne. Til gjengjeld får ungdommene penger til mat og fine klær, og dette oppleves som veldig forlokkende for mange. De er sultne, mange av ungdommene, så de må forstås i lys av det. 
Så kommer da den voksne elskeren, kanskje med alkohol, og den unge jenta som først var velvillig, begynner kanskje å angre på hele affæren. Men da er det for sent. Og så blir hun gravid. Hva skal hun si til den jevnaldrede kjæresten som hun har tenkt å gifte seg med, til foreldrene, i kirka? Noen av disse jentene tar abort, og noen blir skadet for livet eller dør. Jenta jeg hørt om døde. Andre av jentene og guttene blir hiv-positive, og må leve med det resten av livet. 


De vanskelige valgene
Inger Anne Olsen mener tilsynelatende at legalisering av abort løser alle problemer, men hvordan skal det kunne la seg praktisk gjennomføre i land som ikke har råd til skikkelig fødselsomsorg for de fødende? I Etiopia, for eksempel, gjennomføres kun 6 % av fødslene under skikkelige helsetilsyn i henhold til World Health Statistics 2011, fra Verdens helseorganisasjonI land som ikke har råd til å gi ungdommene utdannelse uten at de må prostituere seg? I land der hiv-smitte er en like stor risiko som uønsket svangerskap?


Noen av løsningene
  • Det må arbeides med å unngå stigmatisering av enslige mødre også i forhold til kirkeledere, ledelsen på skolene, osv.
  • Familieplanlegging må være et satsningsområde slik at kvinnene har tilgang til god prevensjon som hjelper dem til å unngå å bli gravide. 
  • Forebygging av hiv-smitte, og behandling for hiv-positive og aidssyke. 
  • Fødselsomsorg, og gratis utdannelse for alle må være et mål. 
  • Det må arbeides med anmeldelse og politibeskyttelse for voldtatte og voldsutsatte kvinner.

26. jan. 2012

Vindmøller

Jeg har en forkjærlighet for alt som har med fornybar energi å gjøre. Biogass, vannkraft, solenergi og nå vindmøller. Jeg synes de er vakre, jeg!
Utsikt mot Bryne og havet.

Alle bildene er fra anlegget på Høg-Jæren ved Undheim.

NB. Det er mine bilder...

2. jan. 2012

Nettdebatter

Vi skal blande oss i nettdebatter, sier Kristin Halvorsen og Jens Stoltenberg. Ja, jeg er enig med dem. Vi må blande oss.

Men hvordan? Skal vi rette feil holdninger hos de andre, eller heller stille spørsmål, utfordre holdninger?

Jeg ønsker meg det siste, med vekt på å utvide horisonten, lære mer, i stedet for å påpeke hva den andre "mener feil".

Godt nyttår!