Om meg

Bildet mitt
Arbeider med kirkelig bistand og organisasjonsutvikling i NMS. Sosialantropolog. Flerkulturell. Gift trebarnsmor. Synspunktene i bloggen er mine egne, og jeg står selv ansvarlig for dem. Jeg setter pris på kommentarer, uenigheter, saklige feil, referanser, eller hilsener i kommentarfeltet.

27. sep. 2012

Biogass og teknologioverføring mellom Kina og Madagaskar

Jeg har en forkjærlighet for alternativ energi. Og biogass laget av husdyrmøkk og kloakk er noe av det mest fasinerende.

Kokeplater som bruker metangass fra biogasstanken.

Tank under bygging. Oppå her skal doen være.
Koblingsboks på kjøkkenet.


Gloria (ZhongFei) demonstrerer gassledninger fra tanken. 
Altså, man tager et utedo, og gjerne møkka fra et par griser i tillegg, og leder kloakken ned i en stor rund tank. Kloakken avgir metangass som er en klimagass, er brennbar, er luktfri, og som er det samme som brukes på gasskomfyrer. Man leder altså gassen i ledninger inn på kjøkkenet og bruker den til matlaging.
Når kloakken er blitt til gjødsel, ledes den over til en ny tank, som bonden kan finne gjødsel i. Denne gjødselen er ren, etter prosessen i tanken, og luktfri, men har ikke mistet egenskapene som gjødsel.

Hva er så effekten?

- Det går mindre ved til matlaging. Skogforvalterne rapporterer at de i løpet av få år ser endringer i skogen. Mer skog, altså, som er bra for klimaet, for å forhindre erosjon, osv.
- Kvinnene, som hadde jobb med å hente ved, får frigjort mye tid. Denne tiden brukes til å få opplæring i inntektsbringende aktiviteter.
- God kompost er bra for avlingene og matproduksjonen.
Altså en vinn-vinn-situasjon for bonden og for miljøet.

Kompetanseoverføring fra Kina til Madagaskar

NMS har startet et prosjekt i samarbeid mellom Den lutherske kirken på Madagaskar (FLM) og Amity Foundation, som er en frivillig organisasjon startet av Tre-selvkirken i Kina, for å overføre denne teknologien fra Kina til Madagaskar.
Dette er veldig spennende. Det har vært flere spennende møter mellom kinesere og gassere på prosjektnivå med sang, dans og nye vennskap, samtaler om religion, og gudstjenestegang.
Kinesiske myndigheter har møtt opp og engasjert seg, men da denne avtalen er mellom frivillige organisasjoner, vil det ikke ligge noen økonomiske incentiver for dem i dette.
Det er mange utfordringer. En av de største er at det på Madagaskar er tabu mange steder å samle skit. Det er altså vanskelig med doer, og enda verre for bøndene å bruke komposten fra mennesker på åkrene. De vil starte med grisemøkk og kumøkk. Gasserne driver mye med griseoppdrett, og har mye melkekyr. De første anleggene skal bygges på jordbruksskoler.
I Kina sponser lokale myndigheter biogassanleggene med ca 50 %. Bøndene dekker 27 %, og prosjektet 23 %. Dette er en utfordring på Madagaskar fordi bøndene der er langt fattigere enn i Kina, og fordi staten på Madagaskar ikke dekker slikt. Dette medfører en utfordring på kostnadssiden. Vi hadde håpet å kunne bruke lokalprodusert murstein, men de er ikke sterke nok, noe som også er prisdrivende.
Skal vi så gi opp? Nei. For bonden får gratis gjødsel, og gratis kokegass. Denne effekten er verdt mye. Forhåpentligvis vil mange gassiske bønder skjønne det etter hvert.

Les mer om hvordan dette går på bloggene til Stine H. Pedersen på Madagaskar, og en Prosjektblogg i Kina. 

I NMS betaler vi våre klimakvoter på alle flyreiser til dette prosjektet. Les mer her

25. sep. 2012

Kinareise

Jeg var så heldig å få være med på tur med flere av kollegene i NMS til Kina i sist uke. Jeg var med som ansattes representant og medlem i Landsstyret i NMS.

Hong Kong

Lutheran Theological Seminary, LTS, Hong Kong
Turen startet i Hong Kong. NMS har én partner i Hong Kong, Den evangelisk-lutherske kirken i Hong Kong (ELCHC). Dette er en av sju (!) små lutherske kirker i Hong Kong.Vi hadde samtaler med kirkens biskop, og var på omvisning og hadde samtaler på LTS, som er et felles luthersk teologisk seminar i Hong Kong. På seminaret utdannes det prester som arbeider i kirkene i Hong Kong, i hele Mekong (Burma, Laos, Kambodsja) så vel som i Fastlands-Kina. NMS har ei misjonær, PoChu Grønvold, sekundert til LTS. LTS holder på å etablere et nytt undervisningstilbud i diakoni som NMS er med på å delfinansiere.
Lutheran Theological Seminary, LTS, Hong Kong
Da misjonsarbeidet i Hong Kong ble etablert, etter revolusjonen i Kina i 1948, var det mye flyktninger i Hong Kong, og den sosiale nøden vare stor. Mange av misjonsorganisasjonene og kirkene etablerte skoler, helsetilbud og sosiale tilbud i byen. I dag drives en stor andel av helse- og sosiale institusjoner i Hong Kong av kirkene, med finansiering fra myndighetene.
Jernbanestasjonen i Changsha med Maos signatur i rødt

Kirken i Hunan

Vi fortsatte med hurtigtog fra Shenzhen, som er nabobyen til Hong Kong i Fastlands-Kina. Toget brukte 2,5 timer Changsha, som er hovedstad i Hunan provins. 300 km/t. 

Hunan er for øvrig provinsen som formann Mao kom fra. På jernbanestasjonen i Changsha, som er provinshovedstad, er Mao's signatur udødeliggjort på taket av jernbanestasjonen . 

En ny kirke i Yiyang
NMS startet arbeidet i Hunan i 1902, med senter i byen Yiyang. Ved siden av evangeliserende arbeid, ble det etablert sykehus, skoler og sosiale institusjoner. Disse drives idag av staten, og er anerkjente som faglig svært gode institusjoner. Folk vi snakket med mente årsaken var fundamentet misjonærene hadde lagt ned. Uansett årsak er det gledelig at institusjonene er faglig gode, og har et godt renommé så lenge etter at misjonærene måtte reise i 1948.
Alle kirkene i dette området, som i resten av Kina, ble stengt under kulturrevolusjonen (1966-1976), og mange prester og kristne ble fengslet fordi de ble beskyldt for å være borgerlige. Først fra 1979 ble de første kirkene åpnet, og fremdeles arbeider kirken med å få tilbake konfiskerte eiendommer.
Huset til høyre ble bygd av norske misjonærer, og inneholder fire leiligheter.

Forurensning

Elva som går gjennom ZhangJiaJie, Hunan, en av sideelvene til Yangtse. 
En må reise langt ut på landsbygda i Kina for å se klar, blå himmel. Vi fant himmelen i Yongshun, området der Amity Foundation, som er en av NMS sin partnere i Kina, driver et biogassprosjekt med støtte av NMS v/Norad. 
Elva som går gjennom ZhangJiaJie, Hunan. 
Befolkningen som får nytte av biogassprosjektet er fra minoritetsgruppa Tujia. 
Landsby i Yongshun som er del av biogassprosjektet
Det bygges nye hus overalt på landsbygda,

Shanghai og Nanjing

Reisen ble avsluttet med møter og litt sightseeing i Nanjing og Shanghai, store byer med enormt med mennesker og masse rikdom. 
De offisielle tallene på antall medlemmer av Tre-selv-kirken i Kina er nå 23mill fordelt på over 56.000 menigheter. Det sier seg selv at det er en stor utfordring å utdanne nok prester og menighetsledere til så mange menigheter. I tillegg er det husmenigheter, den katolske kirken, og noen ortodokse kristne. Tallene på antall kristne varierer mye alt etter hvem en spør, og varierer mellom 2 og 10% av befolkningen. 
Amity sitt bibeltrykkeri feirer i disse dager at de har trykket 100 mill bibler. 56 mill av disse er distribuert i Kina siden 1985. Det er mulig å få kjøpt bibler i kirkene, men det er nok en stor utfordring og få distribuert bibler ut til hele dette store landet.