Om meg

Bildet mitt
Arbeider med kirkelig bistand og organisasjonsutvikling i NMS. Sosialantropolog. Flerkulturell. Gift trebarnsmor. Synspunktene i bloggen er mine egne, og jeg står selv ansvarlig for dem. Jeg setter pris på kommentarer, uenigheter, saklige feil, referanser, eller hilsener i kommentarfeltet.

9. jun. 2011

Trosfrihet og dagens sekt

Dagens store diskusjonstema har vært Dagbladets artikkel om Einar Engøy i menigheten Churches of Christ, som forsvarer "vår gudgitte rett til å slå barn", som han sier.
Jeg har aldri hørt om denne menigheten før, men Dagbladet skriver at "Flere norske kristensamfunn tilknyttet Churches of Christ i Norge har medlemmer som slår barna sine på anbefaling fra andre av sektens medlemmer og lederskap. Det hevder flere som har vært på innsiden av sekten eller kjenner medlemmer godt." 
Engøy anslår at det totale medlemstallet i Norge er under 50 personer, men de er en del av et internasjonalt nettverk med mange menigheter.

Norges kristne råd
Churches of Christ er ikke medlemmer av Norges Kristne Råd, som organiserer det meste som kan krype og gå av kristne menigheter i Norge. Alt fra katolikker, ortodokse, pinsevenner, den norske kirke, metodister og baptister, osv er medlemmer eller observatører av Norges kristne råd. Men altså ikke Churches of Christ. Ei heller er Smiths venner, Jehovas vitne eller mormonerne medlemmer. 
Det er to grunner at menigheter og kirker ikke er medlemmer: enten vil de ikke selv, eller de ikke får lov fordi de ikke bekjenner den felleskristne trosbekjennelsen. 
Både Bispemøtet og Norges kristne råd har kommet med klare gode uttalelser om at det ikke er rett å slå barn.

Sammenligning med Kina
Norge har i mange år tatt opp situasjonen til de såkalte undergrunnsmenighetene i Kina. Kinesiske myndigheter hevder at de ikke kan godta menigheter som ikke vil leve åpent og være registert. Undergrunnsmenighetene vil ikke registrere seg. Det vil si, mange er også medlemmer av Tre-selv-kirken, mens andre ikke vil registrere seg enten av frykt eller av prinsipielle grunner.

Lukkede menigheter farlige?
I dag har mange på twitter tatt til orde for at lukkede menigheter er farlige for barn. Kristne menigheter er farlige. Noen synes også å mene at de bør forbys.
Hva så med religionsfriheten? Hva med ytringsfriheten? Hva med meningsfriheten? Er det slik at Staten skal bestemme hva som er best for mitt barn av barneoppdragelse?
Og egentlig er det alle de som mener at alt de ikke er enige i, skal forbys, som gjør meg mest bekymret.


Forbehold:
Barn skal ikke utsettes for vold og overgrep.
Alle barn og ungdommer har rett til å tro hva de vil, og bør ha rett til å melde seg ut av foreldrenes trossamfunn uten å frykte trusler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar