Om meg

Bildet mitt
Arbeider med kirkelig bistand og organisasjonsutvikling i NMS. Sosialantropolog. Flerkulturell. Gift trebarnsmor. Synspunktene i bloggen er mine egne, og jeg står selv ansvarlig for dem. Jeg setter pris på kommentarer, uenigheter, saklige feil, referanser, eller hilsener i kommentarfeltet.

29. nov. 2012

Er kirken relevant for nordmenn av i dag?

Andelen av befolkningen som regner seg som kristne er betydelig redusert de siste ti årene, melder Vårt Land. Kirken besvarer henvendelsen med å peke på trosopplæringsreformen som svar på problemet. Den viktig, men den kan nok i beste fall ikke gjøre annet enn å stoppe frafallet, tror jeg.

Kun et av bispedømmene i Norge, Stavanger, har hatt vekst i gudstjenestedeltagelsen de siste årene. Jeg bor selv i en kommune og en menighet som har vokst i oppslutning. I løpet av de tretten årene vi har bodd på Sandnes, er menigheten blitt delt to ganger. Den siste menighetsplanten er fremdeles ikke formelt skilt ut fra modermenigheten, men vi arbeider sammen for at de skal få kirke og bli eget sokn i løpet av noen år.
Det er fristende å spørre seg hva en mislykkes med i Den norske kirke, samtidig som det er relevant å spørre hvorfor gudstjenestesøkningen på Jæren vokser.

Form og språk
Ungdommer i Den norske kirken har i flere generasjoner klaget på formen på gudstjenestene uten at dette er tatt til følge. Den nye liturgireformen er egentlig svært lite radikal. Stavanger biskop har tidligere gitt vide rammer for alternative gudstjenesteform. Dette blir innskjerpet nå. Dessverre har mange menigheter tatt mer hensyn til til kantorene og de formkonservative innen kirken. Vi har sagt ”Nei, nei, nei!”, til de fleste ungdommelige forslagene i flere generasjoner. Og resultatet kan man se på gudstjenesteoppmøtet. Hvis kirken ikke oppleves som relevant for dagens mennesker, hvis språket, forkynnelsen og formene ikke oppleves relevante, hvis samværsformene ikke oppleves relevante, så går ikke folk i kirken. Vi er nå kommet i den situasjonen at besteforeldrene til dagens unge ikke fikk gehør. Ikke rart at mange har gitt opp.

Kirken og autoritetene
Dagens kirkekritikk går imidlertid dypere enn en formkritikk. ”Jeg vil ikke gå i kirka, og høre på en gammel mann som snakker”, sier tenåringen min. Dagens unge, som er vokst opp med en postmoderne læringsfilosofi opplever at presten ikke har noe å si dem. Ungdommene sier rett og slett at prestens enetale ikke er noe for dem. Jesu dialogmodell er kanskje langt bedre enn dagens prekenform?
Som kirke bør vi spørre oss hvordan vi kan gjøre gudstjenesten relevant for unge mennesker i dag. Det betyr en radikal endring både i form og i innhold.

Hva kan vi tilby som kirke?
Et budskap om Jesus som frigjører. Vi har vært for opptatt av at mennesker er syndige, og for lite opptatt av nåden og frigjøringen i Kristus. Det må gjøres et teologisk arbeid for å gjøre frigjøringen relevant for dagens mennesker, som ikke opplever seg fanget av synd.

Fellesskap
Noe av det viktigste vi som kirke kan tilby mennesker i dag er fellesskap med Gud, og med hverandre.
Den norske kirke er bygd opp av geografiske sokn. Det betyr at menigheten også er et viktig samlingssted i lokalmiljøet. Jeg er så heldig å bo bare 50 m fra kirka mi. Ungene kan springe bort til kirka enten det er barneklubb eller ungdomsklubber. Det betyr også at vi møter naboene våre i kirka.
Vi trenger som mennesker det store fellesskapet i gudstjenesten, men vi trenger også de små fellesskapene i foreninger, husfellesskap, kirkeringer eller cellegruppene. Vi trenger også de mellomstore fellesskapene som kor, ungdoms- og barneklubber.
De mindre fellesskapene er livsnødvendige for menigheten. De gir rom for å dele livet, troen, og bønnen, og for å bygge fellesskap.

Deltagelse og tilhørighet
Vi mennesker trenger å engasjere oss utenfor oss selv for å oppleve å ha et meningsfylt liv. I menighetene er det mange muligheter for engasjement. For at menigheten skal vokse må den tilrettelegge for frivillig engasjement. Deltagelse fremmer tilhørighet. Vi hører til fordi vi deltar. Slik er det i familien, og slik er det i menigheten. Oppgavene er mange, og alle er nødvendige med de ressursene hver enkelt har. For i menigheten er det slik at alle har et viktig bidrag.
I Norge har det mange steder vært slik at folk går på bedehuset og foreningen for å delta, mens de går i kirka for å høre på presten. Denne kulturen har gått så langt at det knapt er noen som foreslår at de kan arrangere enkle samlinger i kirken i stedet for messefall. Hvis vi som menighet eier kirken, må vi også kunne kreve av de ansatte at de hjelper oss til å organisere oss slik at vi klarer å samle oss om enkle samlinger for å dele Guds ord når presten og kantoren har fri.

Lekfolket eier kirken
Vi er på mange måter fanget i en ansattstyrt kirke, og nå er det på tide å gjøre opprør. Vi lekfolk eier kirken.
Liturgien må være levende, og formene og språket som brukes må være livsnært og relevante for folk, for at ikke kirken skal bli irrelevant. Kirken må snakke på et språk vi forstår, og gi oss mulighet for deltagelse. Dette er den stor utfordring for Den norske kirken fremover.

8 kommentarer:

 1. Som mangeårig barne-og ungdomsprest i kirken og som mann til en hardtarbeidende sokneprest i ei lita bygd blir jeg først og fremst fylt av tristhet og tomhet etter å ha lest innlegget ditt. Ikke fordi du nødvendigvis har feil, men fordi du høres så sint ut og fordi jeg ikke kjenner meg igjen i den kirken som "eies av de ansatte". Du bruker et kampspråk der det er lekfolket mot prestene(og de andre håpløse ansatte).
  Jeg er helt enig i at utfordringene vi har foran oss er enorme, men hovedutfrodringen er nok ikke bare at kirken kan oppleves som irrelevant, men at snarere hele troen og Jesus oppleves som uaktuell. Mye kan gjøres gjennom endring av "form", men jeg vil tro det er innholdet som over tid vil avgjøre om folk holder fast på troen.

  Som ansatt i NMS er jeg bevisst på å snakke om kirken innenifra og ikke utenifra. Kirken er ikke en ytre fiende, men mitt hjem og et hjem som står foran store utfordringer. For meg, som menighetsprest, har en av de største utfordringene vært å bruke enormt mye krefter på å motivere/mobilisere lekfolket i menigheten. Jeg tror jeg har brukt mere krefter på å motivere de som allerede er "innenfor" enn på å nå ut til nye. Da kan man spørre seg; Hva er galt med "kirkens kropp" når noen krever så mye stimulering for å ville være med at vi ikke blir misjonale? Er det prestene som har hovedansvaret for at kirken ikke er misjonal, eller er det at du og jeg som alminnelige kirkemedlemmer og enkeltkristne ikke lever i sann etterfølgelse i ord og handling? Må det et komitevedtak til for at vi skal begynne å hilse på hverandre i gudstjenesten eller spørre om vi kan få bidra med en sang? Som prest jubler jeg hver gang noen har lyst til å bidra med noe, delta eller sette sin farge på gudstjenesten.Ikke minst når dette skjer uten at jeg/vi har måttet ta en uendelig ringerunde.
  Min menighet her i Sunnfjord kan ikke matche noen av supermenighetene i Stavanger, men det er denne menigheten jeg er satt til å elske. Og jeg ønsker at mange skal komme, og jeg ønsker fornyelse, men dersom jeg faktisk hadde trodd at dette var ene og alene opp til meg som prest, så hadde jeg kastet inn håndkleet for lenge siden.

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk Ingvald! Karen Margrete

   Slett
  2. Takk for kommentar!
   Jeg beklager at jeg er sint. Er vel mest frustrert fordi jeg opplever at vi som kirke ikke klarer å nå ungene våre, og at det har vart i flere generasjoner. Dette skjer i Stavanger også, og snart kommer det til Sandnes og.
   Jeg går i kirken, og er glad i kirken min, og jeg snakker innenfra. Jeg støtter kirken både i form av tid og penger.
   Jeg tror ikke løsningen ligger i å melde seg ut av kirken, men å fornye kirken innenfra, og til det tror jeg at vi som er lekfolk er nødt til å se oss selv som medlemmer av kirken, på en ny måte. Vi må ta ansvar og delta, ikke bare se på oss selv som tilhørere.

   Slett
  3. Jeg tror også at vi som misjonsfolk har et særlig ansvar for å bidra i å kontekstualisere både evangeliet og innpakningen.

   Slett

 2. Det er også mulig å tenke det stikk motsatt - i ortodoks retning. Kirken er for feiringen av gudstjenestene og bønnene - og så går man ut og gjør de andre tingene i andre sammenhenger. Jeg kjenner svært lite behov for at kirka skal dekke andre behov for meg enn det helt fundamentalt religiøse. Synge kan jeg gjøre andre steder utenfor, sosial vil jeg også være på andre arenaer.

  I en østeuropeisk tradisjon slo munker og nonner seg ned på isolerte steder - men folk ble trukket dit og nye byer oppsto rundt det som opprinnelig var et tilbaketrukket kloster.

  I moderne tid ser vi steder som Taize som var en forholdsvis innadvent forsamling av menn som ville tilbe bli et trekkplaster på hundre tusenenvis av ungdommer. Taize hadde opprinnelig ikke den liturgien når folk begynte å komme. De hadde utarbeidet en klosterliturgi sammen med det klosteret jeg bodde i i Sveits som også var et reformert kloster, og er en forholdsvis klassisk klosterlitturgi. Det vi nå kjenner som møteformen i Taize, og taizesangene kom etter hvert som et resultat av de store besøkstallene for ungdom, ikke motsatt.

  Ofte opplever jeg at ideen om at kirkene skal være en samling for aktiviteter er det som stopper. Jeg tror vel ikke egentlig på at formen for liturgi er så avgjørende - igjen, se til østkirken som har tatt vare på liturgien fra kirkefedrenes tid, men et helt annet sted.  I kirka rett over gata her jeg bor nå, har jeg forresten hatt ganske sterke opplevelser med Dnks liturgi. Prestene har fylt litturgien og prekenen med en "x"-faktor som gjør at den virker mert aktuell enn noen sinne. Nå er jo jeg blitt middelaldrende, og sånn sett ikke ungdom lenger, men også som ung opplevde jeg vel at uansett møteform eller litturgi så handlet det om noe annet en form for min del. Jeg har gått mye i katolske messer, på møter hos pinsevenner og andre frimenigheter, og jeg har aldri opplevd møteformen som det avgjørende. I alle sammenhenger har jeg opplevd at møteformen kan være både forstyrrende eller god - men hva som har gjort den til det ene eller det andre har ikke handlet om form, men innhold. Og Ånd.

  For jeg tror vi til syvende og sist må leve med det at det er ikke vi som skaper vekst. Vi kan stille oss i veien for vekst, men vi skaper den ikke. På samme måte som vi ikke kan få et tre til å vokse, vi kan bare legge til rette for det, eller ødelegge for det.

  Jeg har også hatt frustrasjoner over dårlig barnearbeid. Men da har det som regel gått på at undervisningen ungene har fått i søndagsskole ol ikke er undervisning jeg går god for, har villet utsette dem for, eller som jeg opplever gir den den delen av kristendommen jeg vil at de skal kjenne til. Igjen, det er sjelden formen jeg reagerer på, men innholdet. For vår del har vi lett opp sammenhenger vi drar som familie i ferier.

  Når det gjelder kirker og vekst fikk jeg foresten en skikkelig aha-opplevelse når jeg leste om den forskningen som er gjort på dette. Har du sett det? Naturlig kirkevekst: http://k-vekst.no/products-page/christian-a-schwarz/naturlig-kirkevekst/


  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for innspillet, Beate. Vi er veldig forskjellige på hvilke behov vi har. Ser at mange liker Naturlig kirkevekst.

   Slett
 3. Ja jeg tror kirken kan ha mye å tilby oss idag.Vi mennesker søker alltid noe utenfor oss selv

  Iallfall føler jeg at min kirke har det DKK

  Hellighet ! Få tilbake respekten for det hellige i kirken og ikke la det være den hverdagslige tonen som om man er så dus , Det er ikke noe annledes i kirken enn utenfor pr i dag.

  Når jeg besøker en Norsk kirke føler jeg som det er hvilkets som helst annet rom selv i Gudstjenesten

  Litt rotete sagt men det er sånn jeg oppfatter det

  SvarSlett
  Svar
  1. Takk for at du deler tankene dine med oss. Heldigvis er vi mennesker forskjellige. Det er både en berikelse, men også en utfordring for kirken.

   Slett