Om meg

Bildet mitt
Arbeider med kirkelig bistand og organisasjonsutvikling i NMS. Sosialantropolog. Flerkulturell. Gift trebarnsmor. Synspunktene i bloggen er mine egne, og jeg står selv ansvarlig for dem. Jeg setter pris på kommentarer, uenigheter, saklige feil, referanser, eller hilsener i kommentarfeltet.

18. des. 2010

Women empowerment – å styrke kvinners rettigheter, Etiopia

Denne artikkelen skrev jeg til NMS sin nettside i dag, og her kommer den sammen med litt flere bilder.

« Vi også ønsker å ha et women empowerment-prosjekt ». Women empowerment er et prosjekt for å styrke kvinners rettigheter i kirken og i samfunnet. Spørsmålene møtte oss da programleder Anne Karin Kristensen, misjonær Silje Lunden Gotehus, representant Klaus-Christian Küspert og undertegnede var på besøk i fem av synodene i Vest-Etiopia i november.
Kvinner i en spare- og lånegruppe.

Vest-synoden i Ethiopian Evangelical Church Mekane Yesu (EECMY), med hovedkontor i Bodji, har arbeidet med problemstillinger knyttet til kvinners rettigheter i mange år.

NMS støttet først et prosjekt for å opprette kvinneklasse på bibelskolen i Mendi. De startet å kurse kvinner, men fant at de trengte en bredere tilnærming: Kjønn handler nemlig om både kvinner og menn, og for å få til endring, trenger en et godt samspill mellom kvinner og menn. Etiopia er et mannsdominert samfunn der kvinner mange steder sees på som annenrangs borgere. Vold mot kvinner i form av voldtekter, tvungne og tidlige ekteskap, omskjæring og fysisk vold er vanlig. I møter på synodekontorene er bare unntaksvis kvinner med på møtene.

Vi besøkte en landsby som hadde satt seg som mål å få et mer likestilt samfunn.
Nå vil altså flere synoder arbeide med å styrke kvinners rettigheter. Etter å ha arbeidet med prosjektet Women empowerment siden høsten 2006, har vest-synoden allerede opparbeidet seg en betydelig kompetanse. Det er viktig å ta lærdom av denne, men samtidig må det foregå en dialog i hver synode. Styrkede kvinnerettigheter handler nemlig om at kvinnene i større grad skal ha innflytelse i styrer og råd, at de blir spurt og lyttet til, at kvinneavdelingen skal ha et budsjett med penger som de kan disponere. For å få dette til, må mange menn gi fra seg makt. Vi ser nå at flere og flere får øynene opp for fordelene ved at kvinnene blir mer likestilte. Dette er spennende.


Fra 2011 kommer derfor NMS til å støtte planleggingen av aktiviteter for å styrke kvinners rettigheter i flere synoder. Erfaring tilsier at det tar tid å finne fram til enighet, men at dialog er det beste virkemiddelet for å få gode og varige endringer.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar