Om meg

Bildet mitt
Arbeider med kirkelig bistand og organisasjonsutvikling i NMS. Sosialantropolog. Flerkulturell. Gift trebarnsmor. Synspunktene i bloggen er mine egne, og jeg står selv ansvarlig for dem. Jeg setter pris på kommentarer, uenigheter, saklige feil, referanser, eller hilsener i kommentarfeltet.

31. aug. 2011

Omskjæring av gutter

Barneombudet har levert et høringsutspill og Nils August Andersen, Minerva, leverte et svært lesverdig tilsvar der han, forsvarer retten foreldrene har til å omskjære små gutter.

Debatten har gått heftig på twitter og i avisspaltene, og utkrystalliserer seg i to problemstillinger:
1. Er det greit å fysisk skjære i små barns kropper, eller skal det være valgfritt når ungdommene blir store?
2. Har foreldre rett til å føre barna inn i et trossamfunn/etnisk gruppe?
2a) Er det i så fall en vesentlig forskjell på initieringen til kristen tro nær 80 % av norske barn gjennomgår ved at de blir døpt, og initieringen som foregår til islam og jødedom gjennom omskjæring?

Debatten
Debatten har vært polarisert, og useriøse kommentarer har haglet på begge sider. Det sammenlignes med omskjæring av jenter, også kalt kjønnslemlestelse (engelsk Female genital mutilation), hull i ørene, tannregulering og små barn som blir dratt med på turer, osv. Poenget er at foreldre, i beste mening, gjør en rekke ting med barna sine som der ikke alltid er rasjonelle grunner til.

Helse
Helsemomentene er sterkt tilstede i en debatt om omskjæring da dette er et fysisk inngrep. Smerte er et moment. Likeså senskader og bivirkninger.
Omskjæring gjør vondt. Inngrepet er farlig hvis kniven ikke er ren, vondere en nødvendig hvis ikke kniven skarp, og det kan være smertefullt hvis det ikke gis bedøvelse. I Afrika er det ikke uvanlig at guttene omskjæres med en gammel (skitten) kniv som er lagd av smedene i landsbyen.
Derfor mener jeg at omskjæringen må foregå av kyndig helsepersonell, og med smertestillende. Derfor mener jeg også at det må være gratis i Norge for å sikre at det gjøres forskriftsmessig.

WHO og anbefalinger i forhold til kjønnsykdommer
Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler omskjæring av gutter/menn for å redusere hiv-smitte. Det er gjort studier i Afrika som dokumenterer 60 % lavere risiko for hiv-smitte for omskårne heterofile menn. WHO har endog utgitt manual for omskjæring av små barn. Andre undersøkelser har vist at dette ikke gjelder for menn som har sex med menn.

I debatten i Norge sier mange at vi ikke kan forholde oss til situasjonen i Afrika. Da det ikke er noen aids-epidemi i Norge, må man ha andre anbefalinger her. Til det vil jeg svare at vi har andre kjønnsykdommer i Norge som vil kunne påvirkes, og nordmenn er generelt dårlige til å bruke kondomer. Dessuten lever vi alle i den samme verden men mennesker som flytter.

Kjønnslemlestelse av jenter
Kjønnslemlestelse av jenter er noe helt annet enn omskjæring av gutter. Dette er årsaken til at man har begynt å bruke termen kjønnslemlestelse om jentekuttingen. Dette for å ha ulike ord på to svært forskjellige inngrep. Mens omskjæring av gutter kun omfatter løs hud, er kjønnslemlestelse kutting i friskt kjøtt. Noen (sudansk/somalisk) syr endog igjen.
Kjønnslemlestelsen er ingen initiering i noen religion, men forklares oftest som en initiering til voksenlivet. Praksisen er basert på en rekke (mis)forståelser som at jentene vil få penis hvis de ikke kutter, at de ikke vil kunne få barn, at de ikke kan gifte seg.
Omskjæring av gutter, derimot, er for jøder og muslimer religiøst og kulturelt begrunnet. Guttebarna initieres inn i det muslimske eller jødiske fellesskapet. I store deler av Afrika omskjæres også gutter fra 5-12-årsalderen. Dette gjøres som en del av initieringen til voksenlivet, og gjøres av alle, kanskje færrest kristne.


Retten til å initiere barna inn i egen religion
Norge har underskrevet menneskerettighetserklæringen der retten til å lære barna opp, og føre dem inn i egen religion er definert som en menneskerett. Hvis Norge velger å forby omskjæring av gutter, vil saken etter all sannsynlighet fremmes for menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, og det er stor sannsynlighet for at Norge vil tape saken.
For mange av minoritetene i Norge oppleves denne saken som en trussel mot deres eksistens. De kan tåle mye, men å akseptere at de ikke kan leve i Norge med å praktisere omskjæring av guttene sine, eller kunne spise i henhold til religiøse spiseregler, det er for  mye forlangt for praktiserende jøder og muslimer.
Hvis vi i Norge skal ha et flerkulturelt samfunn, er dette det vesentlige spørsmålet: er vi villige til at minoritetene skal få praktisere sin religion i Norge?
Omskjæring av gutter er nemlig ikke en fillesak for de som praktiserer tradisjonen. Det er initieringen i religion og kultur, på linje med dåp som gjennomføres på barn av kristne, som Barneombudet vil ha fjernet. Jeg tror et forbud ville vekket adskillig forundring og forrakt rundt om i verden.
Jeg vil også mene at det er ganske arrogant å tro at vi i Norge er meningsberettiget til å vite hva som er best for andre.

Så til dåpen
Majoriteten av norske barn døpes, og presten tegner dem med korstegnet på pannen og på kroppen, og sier at dette skjer til et minne om at de er døpt og hører Kristus til. I tillegg får de vann over hodet tre ganger. Skikken er mindre blodig enn omskjæringen. Den setter igjen færre synlige spor. Men merkingen er der like fullt. Det er stor grunn til å tro at barnedåpen tok over etter omskjæringsritualet for de såkalte hedningekristne. Derfor er det mange paralleller i teologien, selv om den kristne dåpen som sagt ikke setter igjen fysiske spor, slik omskjæringen gjør.

I et kjønnssperspektiv er det videre interessant at kristne døper både gutter og jenter i et likt rituale, mens muslimer og jøder bare initierer guttene.
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar